Liber 8-The mystery of hanging rock

The exercise was created 2023-05-02 by Gabriel_Kul. Question count: 48.
Select questions (48)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • mystery mysterium
 • rock klippa
 • novel roman
 • disappear försvinna
 • excursion utflykt
 • author författare
 • on its toes i spänning
 • is based on bygger på
 • above the ground ovanför marken
 • was created skapades, bildades
 • volcano eruption vulkanutbrott
 • was setting gick ned
 • thick mist tjock dimma
 • towards mot
 • creepy läskigt
 • amazed förvånad
 • uncomfortable obehaglig till mods
 • eerie kuslig
 • wooden av trä
 • accent dialekt
 • thick kraftig, grov
 • get used to vänja sig vid
 • Valentine’s day Alla hjärtans dag
 • continue fortsätt
 • go missing saknas, försvinna
 • case files pärmar om fallet
 • made up påhittad
 • mental institution mentalsjukhus
 • records dokument, handlingar
 • crawl krypa
 • eventually så småningom, till slut
 • hiss väsa
 • tremble darra
 • rock formation klippformation
 • shone sken
 • not even inte ens
 • confused förvirrad
 • straight through rakt igenom
 • Cut it out! Lägg av!
 • in a state of i ett tillstånd
 • hoarse hes
 • comforting lugnande
 • it struck me det slog mig, jag kom på
 • old-fashioned gammaldags
 • braid fläta
 • belong to tillhöra
 • basket korg
 • tight grip hårt grepp

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/liber-8-the-mystery-of-hanging-rock.11524468.html

Share