Love thy neighbour V.8

The exercise was created 2022-02-17 by iristyska123. Question count: 49.
Select questions (49)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • thy din (gammal engelska)
 • love thy neighbour älska din nästa
 • barracks barack
 • Poland Polen
 • bunk koja, brits
 • bark skälla
 • tracker dog spårhund
 • well past en bra bit
 • make it lyckas
 • haggard utmärglad
 • glimmer glimma
 • reflection åter/sken
 • searchlight strålkastare
 • turn down avvisa, säga nej till
 • attempt försök, försöka
 • flood lysa upp
 • armed beväpnad
 • barbed wire taggtråd
 • fence stängsel
 • endure uthärda
 • promise förbereda, lova
 • connect förena
 • visible synlig
 • except for förutom
 • Alsatian schäfer
 • commanding befallande
 • from within inifrån
 • shuffle släpa, hasa
 • get moving sätta fart
 • line up ställa sig i led
 • exhaustion utmattning
 • red-cheeked rödkindad
 • commandant kommendant
 • sparkle gnista
 • escape rymma, rymning, flykt
 • have shot låta skjuta
 • cropped snaggad
 • slightly lätt
 • bleak dyster, glädjelös
 • despair förtvivlan
 • in his forties i fyrtioårsåldern
 • Polish polsk
 • bewildered förbryllad
 • I couldn't care less det rör mig inte i ryggen
 • priest präst
 • spit spotta
 • by all means för all del
 • savagely grymt, hänsynslöst
 • emotion känslor

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/love-thy-neighbour-v-8.10845642.html

Share