Matematiska begrepp steg 1 & 2

The exercise was created 2017-09-26 by Lisa_Blondell. Question count: 28.
Select questions (28)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Talmängd En avgränsad samling av tal
 • Naturliga tal Antal som är större eller lika med noll (icke-negativa heltal)
 • Hela tal De naturliga talen och de negativa heltalen (z)
 • Primtal Tal som enbart är delbara med sig själv & 1 (minst 2)
 • Siffersumma (237) 2+3+7=12
 • Algebraiskt uttryck Ett eller flera tal i ett uttryck är beskrivna med bokstäver
 • Variabel Bokstav i ett uttryck som kan anta olika värden
 • Kommutativa lagen för addition a+b = b+a
 • Kommutativa lagen för multiplikation axb = bxa eller ab = ba
 • Rationella tal Tal som kan skrivas som en kvot av två heltal
 • Enklaste form Ett bråk som inte kan förkortas mer
 • Utvecklad form 3x100 + 2x10 + 6x1
 • Avrundningssiffra Om vi ska avrunda 7, 43 till en decimal så är 4 ...
 • Närmevärde Ett avrundat tal
 • Irrationella tal Tal som inte kan skrivas som bråk (exempelvis roten ur 2)
 • Reella tal Alla rationella tal + alla irrationella tal
 • Motsatta tal Tex. a och -a
 • Aritmetik Läran om talen
 • Inverterat tal 9/8 och 8/9
 • Exponenten 0 3⁰ = 1
 • Negativ exponent 3⁻² som 1/3²
 • Tiopotens 10³
 • Grundpotensform Tal 1-10 x tiopotens
 • Binära tal 0 och 1
 • Procent Hundradel, %
 • Promille Tusendelar, per tusen
 • Ppm Miljondelar, parts per million
 • Procentenhet 20% --> 25% = 5 ...

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/matematiska-begrepp-steg-1-2.7586573.html

Share