Matematiska begrepp steg 3

The exercise was created 2017-10-24 by Lisa_Blondell. Question count: 9.
Select questions (9)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

  • Variabel tex. x eller y, värdet varierar
  • Algebraiskt uttryck uttryck med en variabel i
  • Uttryckets värde beräknas när variabeln ersätts med en siffra
  • Förenkla uttryck att med hjälp av räkneregler ersätta uttrycket med ett enklare uttryck
  • Faktorisera när man delar upp i faktorer
  • Bryta ut motsatsen till att multiplicera in
  • Ekvation en likhet med en eller flera varibler
  • Lösning är man finner alla värden på variablerna
  • Rot x = 4

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/matematiska-begrepp-steg-3.7709785.html

Share