Matematiska begrepp steg 6

The exercise was created 2018-03-04 by Lisa_Blondell. Question count: 25.
Select questions (25)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • definition en beskrivning som ger en precis bestämning av ett begrepp
 • polygon en månghörning
 • triangel en polygon med tre hörn
 • parallellogram en fyrhörning där motstående sidor är parallella
 • rektangel en fyrhörning men endast räta vinklar
 • kvadrat en rektangel med lika många sidor
 • parallelltrapets en fyrhörning med minst två parallella sidor
 • romb en parallellogram där fyrhörningens alla sidor har samma längd
 • enhetsbyten jobbigt
 • begränsningsarea/total area den sammanlagda arean av alla ytor
 • vinkel två vinkelben och en vinkelspets
 • rak vinkel halvt varv, 180 grader
 • rät vinkel fjärdedels varv, 90 grader
 • spetsig vinkel 0 < vinkel < 90
 • trubbig vinkel 90 < vinkel < 180
 • rätvinklig triangel en av vinklarna i triangeln är rät
 • likbent triangel två sidor i triangeln är lika långa och basvinklarna är lika
 • liksidig triangel alla sidor i triangeln är lika långa och alla vinklarna är lika
 • triangelns vinkelsumma 180 grader
 • fyrhörningens vinkelsumma 360 grader
 • sidovinklar två vinklar som tillsammans bildar en rak vinkel
 • vertikalvinklar vinklar mittemot varandra som är lika stora
 • alternatvinklar typ = om två linjer är parallella så finns vinklarna på två ställen
 • sats påstående som kan bevisas
 • bevis förklaringen till att ett påstående är sant, varje steg ska motiveras

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/matematiska-begrepp-steg-6.8096143.html

Share