Mediaord

The exercise was created 2021-10-22 by Ogren75. Question count: 30.
Select questions (30)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Media radio, TV, tidningar och internet (allt som sprider nyheter)
 • Objektiv håller sig till fakta, opartisk
 • Subjektiv tar med egna åsikter, väljer sida
 • Censur förbud mot visst innehåll
 • Annons reklam, t.ex. i tidning
 • Presskonferens informationsmöte för media
 • Rapportera berätta, meddela
 • Löpsedel reklamsida för dagstidning
 • Abonnemang prenumeration, beställning i förväg
 • Notis kort text (i tidning)
 • Lokala gäller litet område
 • Rikstäckande gäller hela landet
 • Ansvarig utgivare den som är ansvarig för vad som står i tidningen, den som kan åtalas
 • Chefredaktör den som styr arbetet på en tidning
 • Kommentator person som pratar om sport på TV eller radio
 • Utlandskorrespondent journalist som rapporterar från utlandet
 • Krönikör person som skriver personliga texter
 • Producent den som styr arbetet med radio- och TV-program
 • Recensent en som bedömer och beskriver film, TV, teater osv.
 • Redigerare den som klipper och fixar till tidningar och filmer så att det blir snyggt
 • Reporter journalist som jobbar med nyheter
 • Artikel längre text i tidning
 • Inslag kort avsnitt på radio eller TV
 • Insändare en text skriven av privatperson i tidning (ofta klagomål)
 • Redaktion den grupp som gör tidningen eller radioprogrammet
 • Press alla tidningar
 • Ledare text i tidning som visar tidningens politiska ställning
 • Sensation en överraskande händelse (scoop)
 • Debatt diskussion mellan olika åsikter
 • Ingress sammanfattning i fet stil i reportage

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/mediaord.10681484.html

Share