Megafon 2 Text 2

The exercise was created 2017-09-17 by Sarihei. Question count: 38.
Select questions (38)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • täysi full, fullt, fulla
 • vauhti fart, farten
 • harrastus en hobby, hobby, hobbyer, hobbyerna 3
 • suunnistus orientering, orienteringen
 • muuta annat
 • osallistua delta, deltar i
 • rakastaa älska, älskar
 • olla mukana vara, är med i
 • kilpailu en tävling, tävlingen, tävlingar, tävlingarna 2
 • miksi varför
 • tekninen teknisk, -t, -a
 • urheilulaji en sport, sporten, sporter, sporterna 3
 • lukea läsa, läser
 • kartta en karta, kartan, kartor, kartorna
 • käyttää använda, använder
 • kompassi en kompass, kompassen, kompasser, kompasserna 3
 • löytää hitta, hittar
 • oikein rätt
 • niin
 • yksinkertainen enkel, enkelt, enkla
 • juosta springa, springer
 • yksin ensam, ensamt, ensamma
 • mutta men
 • ennen före
 • tai eller
 • jälkeen efter
 • monta många
 • oikeastaan egentligen
 • leireillä campa, campar
 • voittaa vinna, vinner
 • poika en kille, killen, killar, killarna
 • erityisesti speciellt
 • onnea johonkin lycka till
 • missä car
 • sijaita ligga, ligger
 • suoraan eteenpäin rakt fram
 • kääntyä vasemmalle ta, tar till vänster
 • sitten sen

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/megafon-2-text-2.7532416.html

Share