Megafon 2 text 6

The exercise was created 2023-09-28 by pinjarantalaiho. Question count: 30.
Select questions (30)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • en vän, vännen, vänner, vännerna ystävä
 • ett barn, barnet, barn, barnen lapsi
 • en ungdom, ungdomen, ungdomar, ungdomarna nuori
 • träna, tränar, tränade harjoitella
 • färdig, färdigt, färdiga valmis
 • jobba, jobbar, jobbade työskennellä
 • viktig, viktigt, viktiga tärkeä
 • aldrig ei koskaan
 • en bästis, bästisen, bästisar, bästisarna paras ystävä
 • trivas, trivs, trivdes viihtyä
 • en god vän hyvä ystävä
 • pålitlig, pålitligt, pålitliga luotettava
 • ärlig, ärligt, ärliga rehellinen
 • förstå, förstår, förstod ymmärtää
 • säga, säger, sade sanoa
 • förlåt anteeksi
 • vänner ystäviä
 • barn lapsia
 • ungdomar nuoria
 • tränade harjoitteli
 • jobbade työskenteli
 • bästisar parhaita ystäviä
 • trivdes viihtyi
 • sade sanoi
 • färdiga valmiita
 • viktiga tärkeitä
 • pålitliga luotettavia
 • ärliga rehellisiä
 • nära läheinen
 • både - och sekä - että

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/megafon-2-text-6.11704498.html

Share