On the Go 1 Unit 2 keskeiset sanat

The exercise was created 2018-11-08 by Sarihei. Question count: 60.
Select questions (60)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • play the guitar soittaa kitaraa
 • drums rummut
 • be interested in olla kiinnostunut
 • join liittyä
 • quit, quit, quit lopettaa
 • be, was/were, been olla
 • a hobby harrastus
 • belong to kuulua
 • be into harrastaa
 • together yhdessä
 • play sports harrastaa urheilua
 • crafts käsityö
 • an interest harrastus
 • a competition kilpailu
 • know, knew, known tietää
 • smile hymyillä
 • a face kasvot
 • tell, told, told kertoa
 • happen tapahtua
 • get, got, got saada
 • an arm käsivarsi
 • think, thought, thought ajatella
 • last viimeinen
 • go, went, gone mennä
 • fast nopeasti
 • at all ollenkaan
 • see, saw, seen nähdä
 • hundreds of satoja
 • the ground maa
 • hear, heard, heard kuulla
 • stay jäädä
 • read, read, read lukea
 • listen to kuunnella
 • at least ainakin
 • since lähtien
 • a teacher opettaja
 • do, did, done tehdä
 • weird outo
 • a lesson oppitunti
 • people ihmiset
 • easily helposti
 • say, said, said sanoa
 • pay for maksaa
 • a violin viulu
 • a month kuukausi
 • drive, drove, driven ajaa
 • twice kahdesti
 • give up luovuttaa
 • give, gave, given antaa
 • send, sent, sent lähettää
 • kick potkia
 • fall, fell, fallen pudota
 • make, made, made tehdä
 • swim, swam, swum uida
 • find out saada selville
 • a lake järvi
 • a chance mahdollisuus
 • a race kilpailu
 • wear, wore, worn pitää yllä
 • count laskea

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/on-the-go-1-unit-2-keskeiset-sanat.7532573.html

Share