On the Go 1 Unit 2

The exercise was created 2017-09-17 by Sarihei. Question count: 101.
Select questions (101)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • after-school activities koulun kerhot
 • play the guitar soittaa kitaraa
 • drums rummut
 • be interested in olla kiinnostunut
 • join liittyä
 • quit, quit lopettaa
 • be, was/were olla
 • a hobby harrastus
 • belong to kuulua
 • be into harrastaa
 • sign up for ilmoittautua
 • together yhdessä
 • play sports harrastaa urheilua
 • crafts käsityö
 • a while ago jokin aika sitten
 • an interest harrastus
 • a competition kilpailu
 • a blog entry blogikirjoitus
 • know, knew tietää
 • for sure varmasti
 • smile hymyillä
 • a face kasvot
 • hurt, hurt sattua
 • tell, told kertoa
 • lately viime aikoina
 • happen tapahtua
 • get goosebumps mennä kananlihalle
 • get, got saada
 • an arm käsivarsi
 • think, thought ajatella
 • yet vielä
 • so far tähän mennessä
 • for some reason jostain syystä
 • last viimeinen
 • go, went mennä
 • fast nopeasti
 • seem vaikuttaa
 • at all ollenkaan
 • see, saw nähdä
 • hundreds of satoja
 • the ground maa
 • hear, heard kuulla
 • drown hukkua
 • stay jäädä
 • a hole kolo
 • read, read lukea
 • listen to kuunnella
 • a scientist tiedemies
 • at least ainakin
 • since lähtien
 • chemistry kemia
 • a teacher opettaja
 • let, let antaa
 • do experiments tehdä kokeita
 • do, did tehdä
 • weird outo
 • a lesson oppitunti
 • suppose olettaa
 • people ihmiset
 • get bored kyllästyä
 • easily helposti
 • say, said sanoa
 • pay for maksaa
 • a violin viulu
 • last kestää
 • a month kuukausi
 • drive, drove ajaa
 • twice kahdesti
 • give up luovuttaa
 • give, gave antaa
 • be a good sport olla reipas
 • decide päättää
 • send, sent lähettää
 • argue riidellä
 • science luonnontieteet
 • competitive kilpailuhenkinen
 • except paitsi
 • kick potkia
 • fall off a horse pudota hevosen selästä
 • fall, fell pudota
 • hit, hit lyödä
 • a fence aita
 • embarrass nolata
 • make, made tehdä
 • a necklace kaulakoru
 • a bracelet rannekoru
 • swim, swam uida
 • find out saada selville
 • a mile maili
 • a lake järvi
 • a chance mahdollisuus
 • success menestys
 • a race kilpailu
 • wear, wore pitää yllä
 • a circle ympyrä
 • a rowboat soutuvene
 • a judge tuomari
 • count laskea
 • each jokainen
 • a lap kierros
 • a contestant kilpailija

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/on-the-go-1-unit-2.7532513.html

Share