On the go 2 Unit 1 (Start + Study + Know)

The exercise was created 2022-09-16 by KaisaL. Question count: 139.
Select questions (139)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • a weather forecast säätiedotus
 • Down Under Australia ja Uusi-Seelanti
 • the northern hemisphere pohjoinen pallonpuolisko
 • down under alhaalla
 • southern eteläinen
 • a weather map sääkartta
 • New Year's Day uudenvuodenpäivä
 • below zero nollan alapuolella
 • a degree aste
 • freezing jäätävä
 • sleet räntä, sataa räntää
 • foggy sumuinen
 • The sky is clear. Taivas on pilvetön.
 • chilly viileä
 • windy tuulinen
 • sunny aurinkoinen
 • humid kostea
 • cloudy pilvinen
 • hail sataa rakeita
 • a strong wind kova tuuli
 • a wave aalto
 • a thunderstorm ukkosmyrsky
 • thunder and lightning jyrinä ja salamointi
 • the temperature lämpötila
 • a cattle farm nautakarjatila
 • Queensland Australian osavaltio
 • *spend, spent, spent viettää
 • ordinary tavallinen
 • November marraskuu
 • *wake up, woke up, woken up herätä
 • around suunnilleen
 • usual tavallinen
 • rush kiire, ryntäys
 • *get ready valmistautua
 • *get, got, got(ten) saada
 • at the same time samaan aikaan
 • smell haista
 • funny outo, hauska
 • a child, children lapsi, lapset
 • the Outback Australian sisämaa
 • save säästää
 • *drink, drank, drunk juoda
 • filtered suodatettu
 • straight suoraan
 • a dam pato
 • shower käydä suihkussa
 • *do the laundry pestä pyykkiä
 • wash the dishes tiskata
 • and so on ja niin edelleen
 • Vegemite voileipälevite
 • *take, took, taken kestää, ottaa
 • since koska
 • a building rakennus
 • right next to aivan vieressä
 • refer to viitata
 • stuff tavarat, jutut
 • obviously selvästi
 • although vaikka
 • a boarding school sisäoppilaitos
 • *wear wore, worn pitää yllä
 • *put on a headset panna kuulokkeet päähän
 • *put put, put panna, laittaa
 • sign in kirjautua sisään
 • a lesson oppitunti
 • the School of the Air etäopetus Australiassa
 • each other toisiaan
 • unusual epätavallinen
 • this month tässä kuussa
 • near läheinen
 • *go shopping mennä ostoksille
 • once a month kerran kuussa
 • *forget, forgot, forgotten unohtaa
 • until johonkin asti
 • *think, thought, thought ajatella
 • a single thing yksi ainut asia
 • mostly enimmäkseen
 • candy makeiset
 • mash perunamuusi
 • *bite, bit, bitten purra
 • watch out for varoa
 • a king brown snake kuningasruskeakäärme
 • *come, came, come tulla
 • at night yöllä
 • luckily onneksi
 • poisonous myrkyllinen
 • attack hyökätä
 • unless ellei
 • *feel threatened tuntea itsensä uhatuksi
 • *feel, felt, felt tuntea
 • none of us ei kukaan meistä
 • plenty of them paljon niitä
 • in and around the house talossa ja sen ympärillä
 • the bush harvaanasuttu seutu Australiassa
 • check tarkistaa
 • a satellite link satelliittiyhteys
 • *go online mennä nettiin
 • for just over a year vähän yli vuoden ajan
 • huge valtava
 • an area alue
 • a signal signaali
 • I guess varmaankin
 • *have access to the internet päästä nettiin
 • hardly ever tuskin koskaan
 • in the afternoon iltapäivällä
 • by three o'clock kello kolmeen mennessä
 • finish saada valmiiksi
 • saddle up satuloida
 • because of jonkin vuoksi
 • each jokainen
 • cinnamon kaneli
 • a field pelto
 • a calf, calves vasikka, vasikat
 • a sunset auringonlasku
 • busy kiireinen
 • exactly täsmälleen
 • imagine kuvitella
 • It's in our blood. Se on meillä verissä.
 • make the bed sijata vuode
 • clean the room siivota huone
 • draw the curtains vetää verhot
 • dust pyyhkiä pölyt
 • hoover imuroida
 • take out the trash viedä roskat
 • dishwasher astianpesukone
 • empty tyhjentää
 • iron silittää
 • do the laundry pestä pyykkiä
 • make dinner tehdä päivällistä
 • lay the table kattaa pöytä
 • clean the toilet siivota vessa/vessanpönttö
 • bake a cake leipoa kakku
 • feed syöttää
 • fix korjata
 • wash pestä
 • What is she doing? Mitä hän tekee?
 • shovel lapioida
 • chop wood pilkkoa puita
 • hang up the laundry ripustaa pyykit kuivumaan
 • plant flowers istuttaa kukkia

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/on-the-go-2-unit-1-start--study--know.11104831.html

Share