On the go 2 Unit 2, toka palsta

The exercise was created 2019-01-10 by MatSalo. Question count: 46.
Select questions (46)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • kuvailla describe
 • boogielauta a boogie board
 • auringonnousun aikaan at sunrise
 • aalto a wave
 • muussa tapauksessa otherwise
 • kriketti cricket
 • toistaa repeat
 • päivittäin daily
 • leija a kite
 • lennättää, lentää fly, flew, flown
 • majakka a lighthouse
 • Nickin mukaan according to Nick
 • tyttömagneetti a chick-magnet
 • tulla luoksemme come up to us
 • teeskennellä pretend
 • kiinnostunut interested in
 • ilmiselvästi obviously
 • pystyttää put up
 • laittaa put, put, put
 • muovi- plastic
 • joulukuusi a Christmas tree
 • värivalot coloured lights
 • lahja a gift
 • jouluaattona on Christmas Eve
 • seuraavana aamuna the next morning
 • islamilainen Muslim
 • juhlia celebrate
 • kutsua käymään invite over
 • perhe, suku a family
 • joulupäivä Christmas Day
 • aina siitä lähtien ever since
 • tuoda bring, brought, brought
 • outo, kummallinen weird
 • libanonilainen Lebanese
 • jälkiruoka a dessert
 • jakaa share
 • erityinen special
 • jokainen each
 • valmistaa prepare
 • sellaista ruokaa the kind of food
 • erityisesti especially
 • lomalla on holiday
 • tarkoittaa mean, meant, meant
 • pulahdella mereen dip in and out of the sea
 • uima-allas a swimming pool
 • viilentyä cool off

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/on-the-go-2-unit-2-toka-palsta.8782734.html

Share