On the Go 2 Unit 4 s. 98

The exercise was created 2019-03-26 by MatSalo. Question count: 55.
Select questions (55)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • a race kilpailu
 • New Zealand Uusi-Seelanti
 • a reality show tosi-tv-ohjelma
 • a competitor kilpailija
 • follow the instructions noudattaa ohjeita
 • leave, left, left jättää, lähteä
 • an envelope kirjekuori
 • figure out the clues selvittää vihjeet
 • a task tehtävä
 • race kisata
 • begin, began, begun aloittaa
 • on the North Island Pohjoissaarella
 • succeed onnistua
 • fail epäonnistua
 • in the far south kaukana etelässä
 • the final days viimeiset päivät
 • a tent teltta
 • a forest metsä
 • be turned on olla päällä
 • Just a second. Odota vähän.
 • amazing mahtava
 • so far tähän asti
 • I'm street-smart. Minulla on kaupunkilaisjärkeä.
 • while kun taas
 • practical käytännöllinen
 • a chance mahdollisuus
 • yet vielä
 • quite aika, melko
 • optimistic optimistinen, toiveikas
 • exhausted uupunut
 • a train juna
 • arrive saapua
 • a platform asemalaituri
 • unattended luggage vartioimattomat matkatavarat
 • remove poistaa
 • destroy tuhota
 • a ticket lippu
 • forget, forgot, forgotten unohtaa
 • chill rauhoittua
 • Everything's under control. Kaikki hallinnassa.
 • We have to beat them to the dining car. Meidän täytyy ehtiä ennen heitä ravintolavaunuun.
 • beat, beat, beaten voittaa, lyödä
 • a challenge haaste, tehtävä
 • We'd better get moving. Meidän on parasta lähteä liikkeelle.
 • a conductor konduktööri
 • Hurry up! Vauhtia!
 • What on earth is that? Mikä ihme se on?
 • a mathematical puzzle matemaattinen pulma
 • a seat istumapaikka
 • a stop pysäkki
 • get off jäädä pois kyydistä
 • a station asema
 • take a train mennä junalla
 • a math genius matikkanero
 • check out katsoa, tsekata

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/on-the-go-2-unit-4-s-98.8991444.html

Share