On the Go 2 Unit 4 s. 99

The exercise was created 2019-03-26 by MatSalo. Question count: 44.
Select questions (44)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • lost eksyksissä
 • a ferry matkustajalautta
 • in a couple of hours parin tunnin kuluttua
 • still vielä
 • find, found, found löytää
 • a port satama
 • perhaps ehkä
 • necessary tarpeellinen
 • a sign kyltti
 • taped to side teipattuna seinään
 • a terminal building terminaalirakennus
 • a raft lautta
 • a bamboo pole bambutanko
 • a rope köysi
 • paddle meloa
 • The sea looks rough. Meri näyttää myrskyisältä.
 • It'll be a piece of cake. Se on helppoa.
 • an expert at building rafts mestari lauttojen rakentamisessa
 • Let's get going. Mennään.
 • quickly nopeasti
 • make it to the ferry ehtiä lautalle
 • on time ajoissa
 • the rough seas kova merenkäynti
 • a bus station bussiasema
 • miss the bus myöhästyä bussista
 • through läpi
 • a security check turvatarkastus
 • They're ahead of us. He ovat meidän edellämme.
 • happen tapahtua
 • We'll make it. Ehdimme kyllä.
 • a boarding pass koneeseennousukortti
 • seem näyttää
 • solve ratkaista
 • win, won, won voittaa
 • for sure varmasti
 • mean, meant, meant tarkoittaa
 • the final call viimeinen kuulutus
 • a flight lento
 • a gate portti
 • close sulkea, sulkeutua
 • a passenger matkustaja
 • report ilmoittautua
 • immediately välittömästi
 • depart lähteä

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/on-the-go-2-unit-4-s-99.8991495.html

Share