On the Go 3 Unit 6 s. 152

The exercise was created 2021-01-11 by MatSalo. Question count: 47.
Select questions (47)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • automation automaatio
 • digitalization digitalisaatio
 • working life työelämä
 • in other words toisin sanoen
 • a robot robotti
 • technology teknologia
 • have an influence on olla vaikutus
 • unlike toisin kuin
 • demand vaatia
 • an increase in salary palkankorotus
 • overtime pay ylityökorvaus
 • moreover lisäksi
 • sick leave sairausloma
 • a paid holiday palkallinen loma
 • a lunch break lounastauko
 • retire jäädä eläkkeelle
 • a pension eläke
 • replace korvata
 • admit myöntää
 • a manager johtaja
 • a point of view näkökulma
 • employ työllistää
 • humans ihmiset
 • make sense olla järkevää
 • a worker työntekijä
 • make sure varmistaa
 • How on earth...? Miten ihmeessä...?
 • prepare oneself for valmistautua
 • exist olla olemassa
 • a founder perustaja
 • a company yritys
 • online verkko-
 • a website verkkosivusto
 • point out huomauttaa
 • no matter how riippumatta siitä, kuinka
 • compete with kilpailla
 • a machine kone
 • a skill taito
 • focus on keskittyä
 • unique ainutlaatuinen
 • a quality piirre
 • patience kärsivällisyys
 • a sense of humor huumorintaju
 • common sense terve järki
 • flexible joustava
 • make decisions tehdä päätöksiä
 • ensure varmistaa

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/on-the-go-3-unit-6-s-152.10201430.html

Share