On the go Unit 2 (Start + Study)

The exercise was created 2021-10-19 by KaisaL. Question count: 111.
Select questions (111)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • after-school activities koulun vapaa-ajantoiminta
 • play (the) guitar soittaa kitaraa
 • drums rummut
 • be interested in olla kiinnostunut
 • be (was / were, been) olla
 • join liittyä
 • quit (quit, quit) lopettaa (luovuttaa)
 • a hobby harrastus
 • belong to kuulua
 • be into harrastaa
 • sign up for ilmoittautua, liittyä
 • together yhdessä
 • No way! Ei missään nimessä!
 • play sports harrastaa urheilua
 • crafts askartelu
 • a while ago jokin aika sitten
 • an interest harrastus
 • a radio station radioasema
 • a competition kilpailu
 • a blog entry blogikirjoitus
 • know (knew, known) tietää (tuntea)
 • for sure varmasti
 • smile hymyillä
 • a face kasvot
 • hurt (hurt, hurt) sattua (satuttaa)
 • tell (told, told) kertoa
 • lately viime aikoina
 • happen tapahtua
 • get goosebumps all over mennä ihan kananlihalle
 • get (got, got(ten)) saada
 • an arm käsivarsi
 • think (thought, thought) ajatella (luulla)
 • yet vielä
 • so far tähän mennessä
 • for some reason jostain syystä
 • last viimeinen
 • go (went, gone) mennä
 • fast nopeasti
 • seem vaikuttaa
 • at all ollenkaan
 • see (saw, seen) nähdä
 • hundreds of worms satoja matoja
 • the ground maa (maanpinta)
 • hear (heard, heard) kuulla
 • drown hukkua (hukuttaa)
 • stay jäädä
 • a hole kolo
 • read (read, read) lukea
 • listen to kuunnella
 • a scientist tiedemies
 • at least ainakin
 • since lähtien
 • chemistry kemia
 • a teacher opettaja
 • let (let, let) antaa, sallia
 • do experiments tehdä kokeita
 • do (did, done) tehdä
 • weird outo
 • a lesson oppitunti
 • suppose olettaa
 • people ihmiset
 • get bored kyllästyä
 • easily helposti
 • say (said, said) sanoa
 • pay for (paid for, paid for) maksaa
 • a violin viulu
 • last kestää
 • a month kuukausi
 • drive (drove, driven) ajaa
 • twice kahdesti
 • a fiasco epäonnistuminen
 • give up (gave up, given up) luovuttaa
 • be a good sport olla reipas
 • decide päättää
 • send (sent, sent) lähettää
 • argue riidellä
 • science luonnontieteet
 • Don't get me wrong. Älä ymmärrä väärin.
 • competitive kilpailuhenkinen
 • except paitsi
 • kick potkia
 • fall off a horse pudota hevosen selästä
 • fall (fell, fallen) pudota
 • hit (hit, hit) lyödä
 • a fence aita
 • embarrass saada noloksi
 • be halfway good at osata jonkin verran
 • make (made, made) tehdä (valmistaa)
 • a necklace kaulakoru
 • a bracelet rannekoru
 • suck at olla surkea jossakin
 • have an ace up my sleeve olla salainen vahvuus
 • swim (swam, swum) uida
 • a big deal iso juttu
 • find out (found out, found out) saada selville
 • final viimeinen
 • a mile maili
 • a lake järvi
 • a chance mahdollisuus
 • a success menestys
 • a race kilpailu
 • wear (wore, worn) pitää yllä
 • a swimming cap uimalakki
 • a circle ympyrä
 • a rowboat soutuvene
 • a judge tuomari
 • count laskea
 • each jokainen
 • a lap kierros
 • a contestant kilpailija
 • win (won, won) voittaa

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/on-the-go-unit-2-start--study.10670192.html

Share