Onregelmatige werkwoorden

The exercise was created 2022-10-18 by emmake. Question count: 55.
Select questions (55)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • beginnen begin, start
 • begrijpen understand
 • blijven stay, remain
 • brengen bring
 • denken think
 • doen do
 • dragen carry, waer
 • drinken drink
 • eten eat
 • gaan go
 • geven give
 • hebben have
 • helpen help
 • houden hold
 • kiezen choose
 • kijken look
 • komen come
 • kopen buy
 • krijgen get, receive
 • kunnen be able
 • lachen laugh
 • laten let
 • lezen read
 • liggen lie
 • lijken appear, seam
 • lopen walk
 • moeten must, should
 • mogen be allowed to
 • nemen take
 • rijden ride, drive
 • roepen call
 • schijnen shine
 • schrijven write
 • slapen sleep
 • sluiten close
 • snijden cut
 • spreken speak
 • staan stand
 • stelen steal
 • vallen fall
 • vergeten forget
 • verliezen lose
 • vertrekken leave
 • vinden find
 • vragen ask
 • wassen wash
 • weten know
 • willen want
 • worden become
 • zeggen say
 • zien see
 • zijn be
 • zitten sit
 • zoeken search, look
 • zullen will, would

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/onregelmatige-werkwoorden.11205502.html

Share

Advertisements