Ord från Laura 4/3

The exercise was created 2021-03-04 by kallewaernigen. Question count: 17.
Select questions (17)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • sentei-me à beira rio sit by the river
 • se calhar kanske
 • é muito longe det är för långt
 • andei de bicicleta cykla
 • tentar försöka
 • tento dizer jag försöker prata
 • calhar att något "faller in på" något (O meu aniversitário calha num sexa-feira)
 • comprei jag köpte
 • fora de casa utanför mitt hem
 • foi divertido det var kul
 • pintura målning
 • pintar att måla
 • bara
 • para för (...att)
 • para mim för mig
 • está certo det är rätt
 • está errado det är fel

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/ord-fran-laura-4-3.10318342.html

Share

Advertisements