ORD MOTHERFCKR

The exercise was created 2017-12-19 by Hanaspunken. Question count: 134.
Select questions (134)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • ögonblickligen utan dröjsmål
 • skröna fantasifull berättelse
 • härledning deduktion
 • kulmen höjdpunkt
 • verkningsfullt effektivt
 • skimning kortbedrägeri
 • ge upphov till uppmana
 • taktil som avser känsel och beröring
 • chimär inbillning
 • torgföra öppet uttrycka
 • svulstig alltför utsmyckad
 • såta vänner nära vänner
 • försitta missa
 • prata bredvid mun försäga sig
 • överlöpare förrädare
 • aspartam sötningsmedel
 • åtskilliga många
 • vanställa förfula
 • centrifug roterande behållare
 • sömndrucken omtöcknad av sömn
 • spel för galleriet publikfrieri
 • efterleva följa
 • förtrytelse förargelse
 • konvenans det passande
 • försigkomna avancerade
 • gångbar säker
 • förunnat tilldela
 • simpa fiskart
 • röja förstöra
 • futilitet obetydlighet
 • resonans återklang
 • förlägga placera
 • signalement beskrivning
 • uppsåtlig avsiktlig
 • aktualitet nyhet
 • krum böjd
 • tirader mångordiga yttranden
 • slejf rem på klädesplagg
 • kåsa mugg med handtag
 • moussera bubbla
 • blast bladdelar ovan mark
 • tadel kritik
 • stilleben målning av föremål
 • grift grav
 • oppaslig småsjuk
 • stötesten svårighet
 • visent oxe
 • parnass skaldekonst, diktkonst
 • abderitisk dum
 • företrädesvis främst
 • belevad med fint umgängessätt
 • vesper aftongudstjänst
 • konstra sätta sig på tvären, vara emot
 • missmodig tvivlande
 • tillstymmelse antydan
 • galär roddskepp
 • apanage statsbidrag till kungahuset
 • doa sjunga i bakgrunden
 • odontologi läran om tänderna
 • gökotta tidig picknick
 • nödsakad tvungen
 • pekpinne irriterande förklaring
 • dristig djärv och företagsam
 • lagg stekpanna
 • kadrilj äldre salongsdans
 • anstå skjuta upp
 • anbelanga angå
 • få insteg bli accepterad
 • ackommodera uppväga
 • skillingstryck folklig visa
 • raffinerad listig och utstuderad
 • ligga någon i fatet vara till nackdel
 • äska begära att få
 • befogad med bra anledning
 • happening improvisationsteater
 • passepartout huvudnyckel
 • eldorado lyckoland
 • puts ytskikt av murbruk
 • grovkorning fräck
 • laborera experimentera
 • hörsamma lyda
 • svävande otydlig
 • memorandum skriftlig sammanfattning
 • aggregat samverkande enheter
 • puritan renlevnadsperson
 • knyppling tillverka spets via avancerad flätning
 • rya väsnas
 • utröna ta reda på
 • undergräva långsamt förstöra
 • förnimmelse sinnesintryck, aning
 • mollusk blötdjur
 • pöbel uppretad folkmassa, mobb
 • femtekolonnare förädare
 • betäcka para sig med
 • inlaga bladen i en bok
 • rundhänt givmild
 • comme il-faut passande som sig bör
 • pueril barnslig
 • teknokrati expertstyrt samhälle
 • krass materialistisk, plump
 • anrätta tillaga måltid
 • dryfta diskutera
 • huld kärleksfull, trofast
 • auktorisera ge tillstånd
 • lakonisk kortfattad
 • nonchalera strunta i
 • ellips oval
 • säll lycklig
 • förhala dröja med
 • biennal evenemang varannat år
 • rotunda rund byggnad
 • armatur belysning, utrustning
 • stålsätta sig vara säker på
 • oländig svårframkomlig
 • yrka kräva
 • tekoindustri klädindustri
 • goodwill rykte
 • på en höft ungefär
 • glam prat, skratt
 • erkännsam tacksam
 • damask benplagg
 • obelisk pelarformad staty
 • få insteg bli accepterad
 • premiera belöna
 • förgänglig obeständig, kortvarig
 • viste lägerplats
 • floskel tom fras
 • lumpor trasor
 • lågsint elak
 • dacapo från början igen
 • legitim laglig
 • in spe blivande
 • hart när nästan
 • storsint förlåtande

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/ord-motherfckr.7683326.html

Share