Ordlista Juridisk Engelska M&A

The exercise was created 2021-07-22 by emvop. Question count: 22.
Select questions (22)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • aktiebok shareledger
 • aktiebrev share certificate
 • ansvarsbegränsning limited liability
 • bilaga appendix
 • aktieöverlåtelseavtal share purchase agreement
 • dotterbolag affiliate
 • förvärv acquisition
 • mervärdesskatt (MOMS) value added tax (VAT)
 • omsorgsfull undersökning due diligence
 • panträtt lien
 • pantsättning pledge
 • skadeersättning/skadestånd indemnification
 • tillhörande avtal / sammanhängande avtal ancillary agreement
 • tillstånd från myndighet regulatory approval
 • tillträde closing
 • tvisteklausul dispute resolution¨
 • utfärda issue
 • åtgärdande/gottgörelse/ersättning remedy
 • väsentlig förändring av förutsättningar material adverse change (MAC)
 • avsiktsförklaring letter of intent (LOI)
 • Anmälan om företagskoncentration merger filing
 • tröskelvärde threshold

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/ordlista-juridisk-engelska-m-a.10454969.html

Share