OtG 3 Unit 4 rajattu sanasto

The exercise was created 2024-01-10 by Umaija. Question count: 29.
Select questions (29)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • populous väkirikas
 • last kestää
 • close läheinen
 • keep in touch pitää yhteyttä
 • the Sahara desert Saharan autiomaa
 • a conversation keskustelu
 • score tehdä maali
 • emigrate muuttaa maasta
 • keep updated about pitää ajan tasalla
 • address puhutella
 • make the team päästä joukkueeseen
 • an exchange student vaihto-oppilas
 • cause aiheuttaa
 • silence hiljaisuus
 • rude töykeä, epäkohtelias
 • invite over kutsua kylään
 • a misunderstanding väärinkäsitys
 • go on a date mennä treffeille
 • an experience kokemus
 • have a meal ruokailla
 • stay the night olla yötä
 • get on with tulla toimeen
 • show interest osoittaa kiinnostusta
 • appreciate arvostaa
 • silent hiljainen
 • in company seurassa
 • in my opinion mielestäni
 • punctual tämällinen
 • on time ajallaan

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/otg-3-unit-4-rajattu-sanasto.11865183.html

Share