polish chapter 5

The exercise was created 2023-03-30 by MariaMaamari02. Question count: 59.
Select questions (59)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • go to the theater chodić do teatru
 • to run biegać
 • read books czytać książki
 • go to a restaurant chodić do resturacji
 • play tennis grać w tenisa
 • play football grać w piłke nożną
 • read the newspaper czytać gazety
 • to dance tańczyć
 • take photos robić zdjęcia
 • listen to music słuchać muzyki
 • to do sport uprawiać sport
 • ride a bike jeździć na rowerze
 • play guitar grać na gitarze
 • hike in mountains chodzić po górach
 • to travel podróżować
 • watch tv oglądać telewizję
 • meet friends spotykać się kolegami
 • to sing śpiewać
 • go to a cafe chodić do kawiarni
 • to ski jeźdić na nartach
 • to swim pływać
 • go to the cinema chodić do kino
 • cards karty
 • what do you like to do? co lubisz robić?
 • how often? jak często?
 • zawsze always
 • everyday codziennie
 • usually during the weekend zwykle w weekend
 • often często
 • from time to time od czasu do czasu
 • rarely rzadko
 • never nigdy
 • sometimes czasami/czasem
 • to live mieszkać
 • to understand rozumieć
 • to read czytać
 • to eat jeść
 • to know wiedzieć
 • to speak mówić
 • to like lubić
 • to go chodić
 • to dance tańczyć
 • to learn uczyć się
 • to want chieć
 • to write pisać
 • can/"be able" móc
 • to study studiować
 • to work parcować
 • to create kreować
 • interpret interpretować
 • function funkcjonować
 • control kontrolować
 • stress stresować
 • negotiate negocjować
 • protest protestować
 • specialize specjalizować się
 • analyze analizować
 • to call telefonować
 • to give argument argumentować

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/polish-chapter-5.11491255.html

Share