prio åk 7 begreppstest statestik

The exercise was created 2018-09-17 by Julianan. Question count: 7.
Select questions (7)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

  • Ett lodrätt område i en tabell kallas Kolumn
  • För att visa hur snödjupet i Sälen har förändrats vecka för vecka är det lämpligt med? Linjediagram
  • staplarna i ett stapeldiagram ska ha Samma bredd
  • Ett cirkeldiagram är bäst att använda för att visa Procentuell fördelning
  • Medelvärdet är samma sak som? Genomsnitt
  • Om man jämför medelvärdet och medianen så Kan medelvärdet och Medianen vara lika ibland
  • Det enda lägesmått man kan använda om det man undersöker inte är tal är C

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/prio-ak-7-begreppstest-statestik.8440650.html

Share