Prov 6b 161209

The exercise was created 2016-12-01 by Ogren75. Question count: 63.
Select questions (63)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • exciting spännande
 • busy upptagen
 • shut stänga
 • angrily argt
 • sitting-room vardagsrum
 • expensive dyr
 • Thursday torsdag
 • perhaps kanske
 • terrible hemsk
 • throw, threw kasta, kastade
 • flat lägenhet
 • earthquake jordbävning
 • enjoy njuta
 • usually vanligtvis
 • clothes kläder
 • James doesn't like fish. James tycker inte om fisk.
 • Lee and Sue don't live in Bureå. Lee och Sue bor inte i Bureå.
 • We don't speak German. Vi pratar inte tyska.
 • scenery landskap, natur
 • cheat fuska
 • jewellery smycken
 • badly allvarligt, svårt
 • exclusive exklusivt
 • crowd folksamling
 • thirsty törstig
 • population befolkning
 • mansion herrgård
 • young ung
 • dig gräva
 • large stor
 • still fortfarande
 • computer company dataföretag
 • engineer ingenjör
 • succesful framgångsrik
 • mountain berg
 • weigh väga
 • cut jack, sår
 • size storlek
 • be, was vara, var
 • begin, began börja, började
 • break, broke bryta, bröt
 • buy, bought köpa. Köpte
 • come, came komma, kom
 • do, did göra, gjorde
 • drink, drank dricka, drack
 • drive, drove köra, körde
 • eat, ate äta, åt
 • feel, felt känna, kände
 • find, found hitta, hittade
 • forget, forgot glömma, glömde
 • The highest trees De högsta träden
 • almost every day of the week nästan varje dag i veckan
 • In 1906 there was a big earthquake. 1906 var det en stor jordbävning.
 • according to enligt
 • crowded fullt (med folk)
 • shopaholic köpmissbrukare
 • cheeky fräck, uppkäftig
 • jet-lagged jetlaggad
 • check in checka in
 • dive dyka
 • airport flygplats
 • delicious delikat
 • spicy kryddstark

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/prov-6b-161209.6885865.html

Share