Repasa tu vocabulario 1

The exercise was created 2015-08-31 by lisa_bendall. Question count: 124.
Select questions (124)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • este den här
 • hacer göra
 • decir säga
 • o eller
 • sin utan
 • ver se
 • ese den där
 • sobre över, om
 • nuestro vår
 • tan
 • entre mellan
 • hasta tills
 • primero först
 • llegar komma, anlända
 • aquel den där (borta)
 • siempre alltid
 • parecer tyckas, verka
 • así , således
 • todo allt
 • desde alltsedan, från
 • bien bra, väl
 • sólo, solamente bara
 • mujer kvinna, fru
 • esto detta
 • mundo värld
 • llamar ringa, ropa
 • encontrar finna, möta
 • aquí här
 • vivir leva, bo
 • nuevo ny
 • venir komma (hit)
 • más mer
 • poder kunna
 • ir , åka
 • otro en annan
 • dar ge
 • ya redan
 • hombre man
 • mismo samma
 • vez gången
 • porque därför att
 • vida liv
 • querer vilja, älska
 • año år
 • también också
 • ni inte ens
 • saber veta
 • tiempo tid
 • deber böra
 • pasar hända, passera
 • creer tro
 • cosa sak
 • ahora nu
 • hablar tala
 • dejar lämna, låta
 • llevar bära, skjutsa
 • después sedan
 • poner sätta, ställa, lägga
 • quedarse stanna kvar
 • parte delen
 • mil tusen
 • antes förut
 • seguir följa, fortsätta
 • pueblo by, folk
 • obra verk, arbete
 • conocer känna (någon)
 • cada varje
 • tal sådan
 • tanto så mycket
 • ciudad stad
 • hoy idag
 • menos mindre, utom
 • último sist
 • fin slutet
 • entonces
 • luego sedan
 • entrar gå in
 • modo sätt
 • aunque fastän
 • siglo sekel
 • mayor äldre, större
 • luz ljuset
 • escribir skriva
 • nunca aldrig
 • ojo öga
 • cuánto hur mycket
 • mejor bättre
 • punto punkt
 • perder förlora
 • calle gatan
 • contar berätta, räkna
 • empezar börja
 • solo endast
 • ciento, cien hundra
 • poco lite
 • salir gå ut
 • pensar tänka
 • palabra ord
 • cierto säker
 • momento ögonblick
 • hora timme
 • volver återvända
 • caso fall, omständighet
 • tomar ta
 • casi nästan
 • sentir känna, beklaga
 • tierra jord, land
 • libro bok
 • nombre namn
 • trabajo arbete
 • mano hand
 • verdad sanning
 • servir tjäna, servera
 • padre far
 • propio egen
 • nada ingenting
 • amigo vän
 • mirar titta på
 • oír höra
 • hijo son
 • medio en halv
 • dentro de inne i
 • país land
 • leer läsa

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/repasa-tu-vocabulario-1.4685992.html

Share