Repasa tu vocabulario 2

The exercise was created 2015-09-16 by lisa_bendall. Question count: 124.
Select questions (124)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • lado sida
 • aparecer visa sig, bli synlig
 • hacia mot
 • noche natt
 • bajo kort, låg
 • gente folket, människorna
 • fuerza styrka
 • agua vatten
 • poco litet, föga
 • contra mot
 • todavía ännu
 • mes månad
 • arte konst
 • cuenta nota, räkning
 • cuerpo kropp
 • posible möjlig
 • vista utsikt, syn
 • además dessutom
 • tanto så mycket
 • tarde (för) sent
 • dios gud
 • sin embargo emellertid
 • madre mamma
 • único unik, enda
 • crear skapa
 • clase klass, lektion
 • autor författare
 • pedir be om
 • fondo botten, grund
 • según enligt
 • traer ha med sig
 • buscar söka
 • tratar de försöka
 • alto lång
 • esperar vänta
 • durante under (om tid)
 • realidad verklighet
 • guerra krig
 • lugar plats, ställe
 • allí där
 • recordar komma ihåg
 • caer falla
 • recibir mottaga
 • campo fält, plan
 • mañana i morgon
 • comprender förstå
 • alma själ
 • color färg
 • necesitar behöva
 • pequeño liten
 • existir existera
 • manera sätt
 • explicar förklara
 • malo dålig
 • viejo gammal
 • morir
 • puerta dörr
 • faltar saknas
 • correr springa
 • comenzar börja
 • paso steg
 • problema problem
 • niño pojke
 • corazón hjärta
 • formar bilda, forma
 • duda tvivel
 • pronto snart, strax
 • largo lång/sträckt
 • ejemplo exempel
 • quizá kanske
 • ocurrir hända, inträffa
 • ciencia vetenskap
 • noticia nyhet
 • ley lag
 • conseguir lyckas,
 • pobre fattig
 • nacer födas
 • siguiente följande
 • rey kung
 • preciso exakt, precis
 • muerte död
 • considerar anse, betänka
 • humano mänsklig
 • estudiar studera
 • permitir tillåta
 • abrir öppna
 • real verklig, kunglig
 • preguntar att fråga
 • aire luft
 • repetir repetera
 • viaje resa
 • carta brev
 • falta brist, behov, fel
 • interés intresset
 • número nummer, antal
 • sentido mening, sinne
 • verdadero verklig
 • cabeza huvud
 • novela roman
 • ofrecer erbjuda
 • en general vanligen
 • igual lika/dan
 • valor värde, mod
 • estudio studier, studierum
 • resultar resultera, bli
 • mar hav
 • ocupar upptaga, ockupera
 • pensamiento tanke
 • línea linje, rad
 • trabajar arbeta
 • soler bruka
 • cambio byte, växel
 • entender förstå
 • tampoco inte heller
 • mientras medan
 • lleno de full av
 • suponer antaga
 • edad ålder
 • blanco vit
 • pie fot
 • papel papper, roll
 • condición tillstånd, villkor
 • tipo typ
 • frente panna

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/repasa-tu-vocabulario-2.4830266.html

Share