Repasa tu vocabulario 6

The exercise was created 2015-11-24 by lisa_bendall. Question count: 124.
Select questions (124)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • escapar rymma, fly
 • presidente ordförande
 • extranjero utlänning
 • extender utvidga, utsträcka
 • examinar undersöka
 • verano sommar
 • adelante framåt
 • justo rättvis
 • oreja öra
 • ignorar inte känna till
 • frontera gräns
 • inmenso oerhörd, oändlig
 • barco båt
 • falso falsk
 • presencia närvaro
 • separar skilja
 • discutir diskutera
 • sorprender förvåna
 • atreverse våga
 • habitante invånare
 • trasladar flytta
 • tranquilo lugn
 • labio läpp
 • mitad hälften
 • lección lektion, läxa
 • penetrar tränga in
 • deber plikt
 • muro (ytter)vägg
 • citar citera
 • rápido snabb
 • reciente ny, färsk
 • abierto öppen
 • tropezar snubbla
 • encerrar stänga in
 • creación skapelse
 • raíz roten
 • caballo häst
 • suma summa
 • revista veckotidning
 • probar prova
 • dificultad svårighet
 • confesar bekänna
 • visita besök
 • lanzar kasta
 • alemán tysk
 • ancho bred
 • pelo hår
 • curioso nyfiken
 • digno värdig
 • muchacho grabb
 • mejor bättre
 • terreno mark, tomt
 • golpe slaget, kuppen
 • aprovechar utnyttja
 • vuelta återkomst
 • francés fransk
 • tono ton, klang
 • curso kurs
 • parar stoppa
 • viajero resenär
 • en seguida genast
 • suceso händelse
 • plata silver
 • éxito framgång, succé
 • estilo stil
 • resistir motstå
 • ejército motstå
 • categoría kategori
 • riqueza rikedom
 • azul blå
 • merendar äta mellanmål
 • piel hud
 • curiosidad nyfikenhet
 • circunstancia omständighet
 • atravesar gå över, igenom
 • estrella stjärna
 • energía energi
 • dato uppgift, faktum
 • intención avsikt
 • estómago mage
 • organizar organisera
 • viento vind
 • comercio handel
 • futuro framtid
 • dispuesto beredd
 • satisfacer tillfredsställa
 • iniciar påbörja
 • profesión yrke
 • salud hälsa
 • el clima klimat
 • raza ras
 • animal djur
 • terrible fruktansvärd
 • pobre fattig
 • lo contrario motsatsen
 • dulce ljuv, söt
 • serio allvarlig
 • tren tåg
 • divino gudomlig
 • asomar visa sig, titta fram
 • perdonar förlåta
 • pan bröd
 • confianza förtroende
 • luminoso lysande
 • durar vara, räcka
 • torre torn
 • profesor lärare
 • temer frukta
 • pronunciar uttala
 • lectura läsning
 • pieza pjäs, stycke
 • hambre hunger
 • verde grön
 • enemigo fiende
 • grito skrik
 • altura höjd
 • detrás de bakom
 • edificio byggnad
 • remoto avlägsen
 • distinguir urskilja
 • plano karta
 • excelente förträfflig
 • describir beskriva
 • componer sätta samman

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/repasa-tu-vocabulario-6.5421855.html

Share