S1 S1 T1

The exercise was created 2024-07-02 by englanninopettaja. Question count: 84.
Select questions (84)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • team joukkue
 • age ikä
 • position pelipaikka
 • his hänen (pojasta)
 • has played on pelannut
 • basketball koripallo
 • for -lle, jonkun puolesta, jonkin ajan (prepositio)
 • abroad ulkomailla
 • be, was/were, been olla
 • other toinen, muu
 • sport urheilulaji
 • like kuten; pitää, tykätä
 • baseball amerikkalainen pesäpalloa muistuttava urheilulaji
 • even jopa
 • downhill skiing laskettelu
 • professional ammattilais-, ammattilainen
 • basketball player koripalloilija
 • I have played and lived olen pelannut ja asunut (perfekti)
 • around the world ympäri maailmaa
 • still vielä, yhä
 • feel, felt, felt like tuntua (joltakin)
 • job työ
 • just vain
 • go, went, gone mennä
 • soccer jalkapallo (AmE)
 • my minun
 • subject (koulu)aine
 • physical education liikunta
 • wife vaimo
 • have, had, had olla, omistaa
 • child, children lapsi, lapset
 • speak, spoke, spoken puhua
 • normally tavallisesti
 • is not around ei ole paikalla
 • with each other keskenämme, toistemme kanssa
 • our meidän
 • relative sukulainen
 • grandma isoäiti
 • come, came, come tulla
 • time kerta, aika
 • son (oma) poika
 • both molemmat
 • say, said, said sanoa
 • that että
 • family life perhe-elämä
 • think, thought, thought ajatella, luulla, olla jotakin mieltä
 • such niin
 • safe turvallinen
 • can, could voida
 • parents vanhemmat
 • have to täytyä
 • worry olla huolissaan, huolehtia
 • us meitä, meidät
 • during aikana (prepositio)
 • free time vapaa-aika
 • walk kävelyttää, kävellä
 • spend, spent, spent viettää, käyttää
 • quite melko, aika
 • strict tiukka
 • me minut, minua
 • understand, understood, understood ymmärtää
 • something jokin, jotakin
 • lesson oppitunti
 • remind muistuttaa
 • nature luonto
 • similar to samanlainen kuin
 • living asuminen
 • has taught on opettanut (perfekti)
 • teach, taught, taught opettaa
 • different eri, erilainen
 • culture kulttuuri
 • Italy Italia
 • The Dominican Republic Dominikaaninen tasavalta
 • busy kiireinen
 • calm rauhallinen
 • laid-back rento
 • know, knew, known tietää
 • what mitä
 • expect odottaa
 • do, did, done tehdä
 • promise luvata
 • show, showed, shown näkyä
 • everyday jokapäiväinen
 • on a basketball court koripallokentällä

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/s1-s1-t1.12076340.html

Share