S1 text 5 (basic level)

The exercise was created 2018-12-01 by englanninopettaja. Question count: 32.
Select questions (32)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • australialainen Australian
 • kirjoittaa write, wrote, written
 • lähettää send, sent, sent
 • jo already
 • viettää spend, spent, spent
 • melkein almost
 • antaa give, gave, given
 • seuraava next
 • minä saan kiinni I will catch
 • ottaa kiinni catch, caught, caught
 • hän yrittää he will try
 • outo strange
 • joka that
 • levittää spread, spread, spread
 • syödä eat, ate, eaten
 • en maista I won't try
 • karitsanliha lamb
 • katkarapu prawn
 • keitetty cooked
 • osa part
 • ihmeellinen amazing
 • voittaa win, won, won
 • palkinto prize
 • illallinen dinner
 • kuuluisaä famous
 • vanhemmat tulevat parents will come
 • jopa even
 • hetken aikaa for a while
 • kerron teille I'll tell you
 • kertoa tell, told, told
 • saanko will I get
 • saada, hakea, päästä, tulla joksikin get, got, got

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/s1-text-5-basic-level.8732560.html

Share