S1 text 9

The exercise was created 2019-01-11 by englanninopettaja. Question count: 70.
Select questions (70)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • as kuten
 • describe kuvailla
 • in one word yhdellä sanalla
 • an experience kokemus
 • move muuttaa
 • if Finland was jos Suomi olisi
 • it would be se olisi
 • a memory muisto
 • different from erilainen kuin
 • another toinen
 • a nationality kansallisuus
 • French ranskalainen, ranskan kieli
 • few vähän, harvoja
 • an idea ajatus, idea
 • dark pimeä
 • in fact itse asiassa
 • discover löytää, saada selville
 • lively eloisa, vilkas
 • even though vaikka
 • pretty nätti, kaunis
 • shy ujo
 • in my opinion minun mielestäni
 • wild villi
 • a forest metsä
 • busy kiireinen
 • wilderness erämaa, villi luonto
 • exceptional poikkeuksellinen
 • fierce hurja
 • outside ulkopuoli, ulkopuolella
 • take a closer look katsoa tarkemmin
 • completely täysin
 • gentle hellä
 • nature luonne, luonto
 • Lapland Lappi
 • everything kaikki
 • peaceful rauhallinen
 • the world maailma
 • cheerful hyväntuulinen
 • perfect täydellinen
 • have fun pitää hauskaa
 • get on someone's nerves käydä jonkun hermoille
 • South Korea Etelä-Korea
 • never ei koskaan
 • surprise yllättää
 • Canadian kanadalainen
 • European eurooppalainen
 • a capital pääkaupunki
 • a polar bear jääkarhu
 • a national animal kansalliseläin
 • Christmas shopping jouluostokset
 • Christmas lights jouluvalot
 • everywhere kaikkialla
 • sense of freedom vapauden tunne
 • quietness hiljaisuus
 • reserved varautunut
 • honest rehellinen
 • though silti, kuitenkin, vaikka
 • a price hinta
 • culture kulttuuri
 • Finnish suomalainen
 • Estonian virolainen
 • isolated syrjäinen, eristynyt
 • a summer cottage kesämökki
 • one of the cleanest places yksi puhtaimmista paikoista
 • a lynx ilves
 • remind muistuttaa
 • probably ehkä
 • sailing purjehtiminen
 • picking berries marjojen poimiminen
 • weather sää

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/s1-text-9.8786051.html

Share