S2 S2 T4 basic

The exercise was created 2020-10-17 by englanninopettaja. Question count: 30.
Select questions (30)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • popular suosittu
 • eager innokas
 • get into kiinnostua jostakin, päästä, joutua, päätyä
 • get involved with ryhtyä, lähteä mukaan
 • used to oli tapana
 • one day eräänä päivänä
 • early aikainen
 • memory muisto
 • today nykyään, nykyisin
 • generally yleisesti, yleensä
 • whatever mikä tahansa, mitä tahansa
 • some joku, jotkut; joitain
 • lately viime aikoina
 • every jokainen, joka
 • something jotakin, jokin
 • these days nykyään
 • look for etsiä
 • important tärkeä
 • have to täytyä, olla pakko
 • challenging haastava
 • at least ainakin
 • agree on olla samaa mieltä jostakin
 • still vielä, yhä
 • in any way jollakin tavalla, millään tavalla
 • absolutely ehdottomasti
 • better at parempi jossakin
 • more quickly nopeammin
 • especially erityisesti, etenkin
 • due to jonkin takia, jonkin johdosta
 • argue perustella, riidellä

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/s2-s2-t4-basic.10069916.html

Share