S2 S2 T4

The exercise was created 2020-10-17 by englanninopettaja. Question count: 91.
Select questions (91)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • she's got game hänellä on peli hallussa
 • south etelä
 • online verkko-
 • so niin
 • popular suosittu
 • eager innokas
 • sit down istuutua
 • dedicated vannoutunut, omistautunut
 • gamer pelaaja
 • get into kiinnostua jostakin, päästä, joutua, päätyä
 • gaming pelaaminen
 • get out of saada irti jostakin
 • first alun alkaen, ensiksi
 • game system pelikonsoli
 • get involved with ryhtyä, lähteä mukaan
 • lifelong elinikäinen
 • bring over tuoda mukanaan
 • used to oli tapana
 • one day eräänä päivänä
 • early aikainen
 • memory muisto
 • tomb hautakammio
 • raider ryöstäjä
 • fascination with kiinnostus johonkin
 • kind of tavallaan
 • sound like kuulostaa joltakin
 • be obsessed with olla hulluna johonkin
 • today nykyään, nykyisin
 • generally yleisesti, yleensä
 • resource management game resurssienhallintapeli
 • RPG (role-playing game) tietokoneroolipeli
 • racing game kilpa-ajopeli
 • simulation simulaatio
 • platform game tasohyppelypeli
 • whatever mikä tahansa, mitä tahansa
 • shooter game ammuntapeli
 • some joku, jotkut; joitain
 • lately viime aikoina
 • survival game selviytymispeli
 • complex monimutkainen
 • strategy game strategiapeli
 • be a big fan pitää suuresti
 • single-player game yksinpeli
 • narrative kertomus
 • cover kattaa, käsitellä, peittää
 • just about suunnilleen, jokseenkin
 • every jokainen, joka
 • type tyyppi
 • imaginable kuviteltavissa oleva, mahdollinen
 • what about entäpä
 • something jotakin, jokin
 • unique ainutlaatuinen
 • these days nykyään
 • look for etsiä
 • art taide
 • storyline juoni
 • important tärkeä
 • have to täytyä, olla pakko
 • would be olisi
 • challenging haastava
 • with lots to explore jossa olisi paljon tutkittavaa
 • gun ase
 • oh my God voi Luoja
 • how can you not like kuinka voit olla pitämättä
 • at least ainakin
 • agree on olla samaa mieltä
 • still vielä, yhä
 • claim väittää
 • a waste of time ajanhukka, ajanhaaskaus
 • would you say sanoisitte
 • benefit from hyötyä jostakin
 • in any way jollakin tavalla, millään tavalla
 • absolutely ehdottomasti
 • multiplayer moninpeli
 • better at parempi jossakin
 • teamwork yhteistyö
 • communicating kommunikointi
 • under pressure paineen alla
 • be good for olla hyväksi jollekin
 • creativity luovuus
 • more quickly nopeammin
 • especially erityisesti
 • going on meneillään
 • think on your feet tehdä nopeita päätöksiä, sopeutua muutoksiin
 • definitely ehdottomasti
 • logical looginen
 • reaction time reaktioaika
 • due to jonkin takia, jonkin johdosta
 • there you have it siinäs kuulitte
 • argue perustella, riidellä
 • convince vakuuttaa

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/s2-s2-t4.10069915.html

Share