S2 S4 T7 basic words

The exercise was created 2021-02-20 by englanninopettaja. Question count: 33.
Select questions (33)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • friendship ystävyys
 • invitation kutsu
 • a bit vähän
 • just vain, ainoastaan, juuri
 • probably luultavasti, todennäköisesti
 • all along koko ajan
 • invite kutsua
 • after all sittenkin, loppujen lopuksi
 • total totaalinen, täydellinen
 • pain vaiva, särky, tuska
 • exactly tarkalleen, täsmälleen
 • each other toisilleen
 • except paitsi
 • till kunnes
 • at last lopulta, vihdoin
 • noise ääni
 • definitely ehdottomasti
 • matter olla merkitystä, haitata
 • any more enää
 • in the first place (heti) aluksi
 • ages ago kauan sitten
 • waste of time ajanhukka
 • anyway kuitenkin, joka tapauksessa
 • totally kokonaan, täysin
 • explain selittää
 • cooker liesi
 • actual oikea, todellinen
 • last viime, edellinen
 • couple of pari
 • quite melko
 • go on jatkaa
 • completely täysin, kokonaan
 • hopeless at toivoton jossakin

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/s2-s4-t7-basic-words.10299324.html

Share