S2 S4 T7

The exercise was created 2021-02-20 by englanninopettaja. Question count: 64.
Select questions (64)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • friendship ystävyys
 • fiasco fiasko
 • party invitation kutsukortti
 • invitation kutsu
 • a bit vähän
 • just vain, ainoastaan, juuri
 • turn up ilmestyä, löytyä
 • probably luultavasti, todennäköisesti
 • all along koko ajan
 • can't have been ei ole voinut olla
 • invite kutsua
 • after all sittenkin, loppujen lopuksi
 • total pain tosi ärsyttävä
 • total totaalinen, täydellinen
 • pain vaiva, särky, tuska
 • exactly tarkalleen, täsmälleen
 • major mini panic suuri minipaniikki
 • think back muistella
 • tray tarjotin
 • each other toisilleen
 • to get away päästäkseni pois
 • cubicle koppi
 • talking jutellen
 • except paitsi
 • till kunnes
 • no one would call kukaan ei kutsuisi
 • at last lopulta, vihdoin
 • little bit of puzzle pieni arvoitus
 • click into place loksahtaa paikoilleen
 • think straight ajatella kunnolla
 • noise ääni
 • could she have said olisiko hän voinut sanoa
 • definitely ehdottomasti
 • I keep telling you to talk minähän aina käsken sinua puhumaan
 • finish lopettaa
 • have a good think miettiä kunnolla
 • matter olla merkitystä, haitata
 • any more enää
 • should have just asked olisi pitänyt vain kysyä
 • in the first place (heti) aluksi
 • we could have sorted it out olisimme voineet selvittää sen
 • ages ago kauan sitten
 • having a sworn enemy olla verivihollisia
 • waste of time ajanhukka
 • anyway kuitenkin, joka tapauksessa
 • totally kokonaan, täysin
 • explain selittää
 • staring tuijottamassa
 • cooker liesi
 • having to make se, että joutuu tekemään
 • such a chore melkoinen homma
 • sigh huokaista
 • actual oikea, todellinen
 • last viime, edellinen
 • couple of pari
 • get off selvitä, päästä
 • quite melko
 • lightly kevyesti
 • go on jatkaa
 • completely täysin, kokonaan
 • hopeless at toivoton jossakin
 • flash väläys, leimahdus
 • goat vuohi
 • Get well soon! Parane pian!

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/s2-s4-t7.10299309.html

Share