S2 S6 T12 vocabulary (basic level)

The exercise was created 2021-04-01 by englanninopettaja. Question count: 32.
Select questions (32)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • practical käytännöllinen
 • follow seurata
 • develop kehittää
 • chance mahdollisuus
 • instrument soitin
 • talented lahjakas
 • lyrics laulun sanat
 • possibly mahdollisesti
 • success menestys
 • confidence itseluottamus
 • require vaatia
 • audience yleisö
 • comfortable mukava
 • overcome päästä yli
 • until kunnes
 • musician muusikko
 • interested kiinnostunut
 • while kun
 • record äänittää
 • once kerran
 • whatever mitä tahansa
 • option vaihtoehto
 • youth nuoriso
 • equipment tarvikkeet
 • space tila
 • borrow lainata
 • at the age of jonkin ikäisenä
 • possible mahdollinen
 • discover löytää
 • at least vähintään
 • to give up antaa periksi
 • both - and sekä - että

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/s2-s6-t12-vocabulary-basic-level.10375293.html

Share