S2 S6 T12 vocabulary

The exercise was created 2021-04-01 by englanninopettaja. Question count: 90.
Select questions (90)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • popstar poptähti
 • at one time or another jossain vaiheessa
 • what it would be like millaista olisi
 • make that dream come true tehdä tuosta unelmasta totta
 • list luetella, listata
 • practical käytännöllinen
 • tip on vinkki, vihje jostakin
 • convince vakuuttaa
 • follow seurata
 • all the way to pop stardom aina poptähteyteen saakka
 • develop kehittää
 • wide range of laaja valikoima jotakin
 • chance mahdollisuus
 • multi-talented monilahjakas
 • even if vaikka
 • instrument soitin, instrumentti
 • super todella, erittäin
 • talented lahjakas
 • lyrics (laulun) sanat, lyriikat
 • possibly mahdollisesti
 • the more - the greater mitä enemmän - sitä suuremmat
 • success menestys
 • proof todiste
 • songwriter lauluntekijä
 • clarinet klarinetti
 • build up kasvattaa
 • confidence itseluottamus, varmuus
 • spotlight parrasvalo, kohdevalo
 • require vaatia
 • begin performing alkaa esiintyä
 • as a way to cope with keinona selviytyä jostakin
 • as -na, -nä
 • shyness ujous
 • prepare oneself valmistautua
 • by spending viettämällä
 • audience yleisö
 • act näytellä
 • simply yksinkertaisesti
 • speak up uskaltaa puhua
 • comfortable mukava
 • stage lava
 • struggle kamppailla, taistella
 • overcome overcame overcome voittaa, päästä yli
 • successful menestynyt
 • form perustaa, muodostaa
 • solo artist sooloartisti
 • need tarve
 • until kunnes
 • musician muusikko
 • interested in kiinnostunut jostakin
 • make it happen ryhtykää tuumasta toimeen
 • back in 1986 vuonna 1986
 • while kun
 • record äänittää, nauhoittaa
 • once kun, kerran
 • reach tavoittaa, saavuttaa
 • can't afford ei ole varaa
 • studio äänitysstudio
 • make use of hyödyntää jotakin
 • whatever mikä tahansa
 • option vaihtoehto
 • department osasto
 • youth nuoriso
 • equipment tarvikkeet, varusteet
 • space tila
 • borrow lainata joltakin
 • rent vuokrata
 • start recording alkaa nauhoittaa
 • at the age of (jonkin) ikäisenä
 • begin writing and producing alkaa kirjoittaa ja tuottaa
 • Get it out there! Laita se jakoon!
 • now that nyt kun
 • possible mahdollinen
 • far across laajalle
 • you never know ei voi koskaan tietää
 • might be listening saattaa kuunnella
 • record company levy-yhtiö
 • discover löytää
 • recording contract levytyssopimus
 • rejection hylkäys
 • process prosessi
 • reject hylätä, torjua
 • at least vähintään
 • give up antaa periksi, luovuttaa
 • towards kohti (jotakin)
 • achieving saavuttaminen
 • both - and sekä - että
 • Irish irlantilainen
 • one of the most successful yksi menestyneimmistä
 • of all time kautta aikojen

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/s2-s6-t12-vocabulary.10375291.html

Share