S3 S2 T3 basic

The exercise was created 2020-09-15 by englanninopettaja. Question count: 37.
Select questions (37)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • author kirjailija
 • art taide
 • flat asunto
 • mad vihainen
 • right now juuri nyt
 • right oikeus; oikea
 • really erittäin; todella(kaan)
 • paint maali; maalata
 • obviously selvästi
 • even edes, jopa
 • except paitsi
 • honestly rehellisesti
 • I guess luulen; luultavasti
 • rainbow sateenkaari
 • admit myöntää
 • cancelled peruttu
 • clever älykäs
 • even though vaikka
 • seem vaikuttaa, tuntua
 • at the time silloin, siihen aikaan
 • spelling oikeinkirjoitus
 • learn one's lesson ottaa opiksi
 • career ura
 • plain yksivärinen
 • dull tylsä
 • anyway kuitenkin
 • unless ellei, jollei
 • permission lupa
 • government hallitus
 • work (on) harjoitella (jotakin), työskennellä (jonkin parissa)
 • seriously tosissaan, vakavasti
 • wonder ihmetellä
 • matter olla merkitystä, merkitä
 • talk puhe, keskustelu
 • the other day muutama päivä sitten
 • no matter what vaikka mitä tapahtuisi
 • yours faithfully kunnioittaen

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/s3-s2-t3-basic.9954685.html

Share