S3 S3 Education

The exercise was created 2019-11-06 by englanninopettaja. Question count: 65.
Select questions (65)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • education koulutus
 • public school yksityinen koulu (BrE), julkinen koulu (AmE)
 • private school yksityinen koulu (AmE)
 • boarding school sisäoppilaitos
 • home schooling kotiopetus
 • girls' school tyttökoulu
 • boys' school poikakoulu
 • college opisto
 • university yliopisto
 • university of applied sciences ammattikorkeakoulu
 • music institution musiikkiopisto
 • adult education centre kansalaisopisto
 • at school koulussa
 • attend school käydä koulua
 • to take a course käydä kurssia
 • form luokka-aste
 • in the ninth grade yhdeksännellä luokalla
 • grade luokka-aste (AmE)
 • term lukukausi (BrE)
 • semester lukukausi (AmE)
 • school year lukuvuosi
 • course kurssi
 • be absent from school olla poissa koulusta
 • skip classes lintsata
 • drop out of school lopettaa koulu kesken
 • be late for school myöhästyä koulusta
 • cheat luntata
 • repeat a year jäädä luokalleen
 • revise kerrata
 • remedial teaching tukiopetus
 • special education erityisopetus
 • distance learning etäopiskelu
 • flexible basic education joustava perusopetus
 • preparatory class valmistava opetus
 • attendance läsnäolo
 • obligatory pakollinen
 • optional valinnainen
 • take a test suorittaa koe
 • pass hyväksytty
 • fail hylätty
 • retake an examination uusia koe
 • take a course suorittaa kurssi
 • assignment tehtävä
 • due date palautuspäivä
 • report todistus
 • mark, grade arvosana
 • average keskiarvo
 • joint application system yhteishaku
 • finish school käydä koulu loppuun
 • gap year välivuosi
 • apply for a school hakea kouluun
 • entrance exam pääsykoe
 • get accepted tulla hyväksytyksi
 • school fee koulumaksu
 • graduate valmistua
 • get a degree saada (yliopiston) loppututkinto
 • kindergarten päiväkoti
 • pre-school esikoulu
 • basic education peruskoulu
 • primary school alakoulu
 • secondary school yläkoulu
 • upper secondary school lukio
 • non-graded luokaton
 • matriculation examination ylioppilaskoe
 • vocational school ammattikoulu

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/s3-s3-education.9419534.html

Share