S3 S3 T5 basic

The exercise was created 2022-01-06 by englanninopettaja. Question count: 37.
Select questions (37)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • exchange vaihto, vaihto-opiskelu
 • student oppilas, opiskelija
 • high school lukio
 • go on exchange lähteä vaihto-oppilaaksi
 • whose jonka, joiden
 • study opiskella, tutkia
 • abroad ulkomailla, ulkomaille
 • exchange student vaihto-oppilas
 • perhaps ehkä
 • amazing ihmeellinen, mahtava
 • community yhteisö
 • improve kehittää, parantaa
 • language skills kielitaito
 • difference ero
 • that joka, jotka, mikä
 • modern nykyaikainen
 • unfortunately valitettavasti
 • class luokka, oppitunti, tunti, kurssi
 • though kuitenkaan
 • who kuka, ketkä, keitä, joka
 • although kuitenkin, vaikka
 • which joka, mikä, kumpi
 • awesome mahtava, loistava, upea
 • variety valinnanvara, vaihtelu
 • philosophy filosofia
 • religion uskonto
 • subject oppiaine, aine
 • sound kuulostaa
 • valuable arvokas
 • brave rohkea
 • take a chance ottaa riski
 • go for it tarttua tilaisuuteen
 • independent itsenäinen
 • accept hyväksyä
 • self-confident itsevarma
 • adult aikuinen
 • recommend suositella

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/s3-s3-t5-basic.10774428.html

Share