S3 S6 T11 (basic)

The exercise was created 2021-11-21 by englanninopettaja. Question count: 32.
Select questions (32)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • impressive vakuuttava, vaikuttava
 • quote siteerata, lainata; lainaus, siteeraus
 • classic klassinen, perinteinen; klassikko
 • literature kirjallisuus
 • whether - or joko - tai
 • knowledge (of) tieto, tiedot (jostakin)
 • stand stood stood out erottua
 • seriously todella, vakavasti
 • find found found out saada selville
 • by saying sanomalla
 • good luck onnea
 • all the best kaikkea hyvää
 • option vaihtoehto
 • play näytelmä
 • sorting lajittelu
 • clever äykäs, nokkela
 • seem näyttää (joltakin), vaikuttaa
 • fictional kuvitteellinen
 • create luoda
 • novel romaani
 • owner omistaja
 • factory tehdas
 • twentieth century 1900-luku
 • Earth Maa
 • pretty aika, melko
 • forgettable helposti unohtuva
 • mostly enimmäkseen, lähinnä
 • harmless harmiton
 • congratulations onneksi olkoon
 • library kirjasto
 • clearly selvästi
 • outside ulos, ulkona

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/s3-s6-t11-basic.10727263.html

Share