S3 S6 T11

The exercise was created 2021-11-21 by englanninopettaja. Question count: 60.
Select questions (60)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • impressive vakuuttava, vaikuttava
 • quote siteerata, lainata; lainaus, siteeraus
 • classic klassinen, perinteinen; klassikko
 • literature kirjallisuus
 • whether - or joko - tai
 • knowledge (of) tieto, tiedot (jostakin)
 • written kirjoitettu
 • stand out erottua
 • as jonakin, -na, -nä
 • seriously todella, vakavasti
 • classy hienostunut, tyylikäs
 • quiz tietokilpailu, visa
 • find out saada selville
 • wish someone well toivottaa jollekulle onnea ja menestystä
 • by saying sanomalla
 • good luck onnea
 • dude kaveri, tyyppi
 • all the best kaikkea hyvää
 • may the odds be ever in your favour olkoon onni aina teille myötäinen
 • option vaihtoehto
 • play näytelmä
 • separate jakaa, erotella, erottaa
 • into the four different houses neljään eri tupaan
 • sorting lajittelu
 • destiny kohtalo
 • clever äykäs, nokkela
 • somehow jotenkin
 • seem näyttää (joltakin), vaikuttaa
 • the Russian Revolution Venäjän vallankumous
 • The King of the Jungle Viidakon kuningas
 • fictional kuvitteellinen
 • detective etsivä
 • create luoda
 • novel romaani
 • hunt (for) (jonkin) metsästys
 • rabbit jänis
 • whale valas
 • owner omistaja
 • factory tehdas
 • twentieth century 1900-luku
 • Earth Maa
 • pointless turha, tylsä
 • pretty aika, melko
 • forgettable helposti unohtuva
 • mostly enimmäkseen, lähinnä
 • harmless harmiton
 • congratulations onneksi olkoon
 • library kirjasto
 • well done hyvää työtä
 • professor professori
 • super todella, erittäin
 • clearly selvästi
 • occasionally toisinaan, joskus
 • outside ulos, ulkona
 • room for improvement parantamisen varaa
 • class tyyli, luokka
 • you'd rather do tekisit mieluummin
 • to give reading a try antaa lukemiselle mahdollisuus
 • a ton of läjäpäin, tonni
 • to choose from joista valita

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/s3-s6-t11.10727249.html

Share

Advertisements