Sakrans cellBiologi. Kurs 2.

The exercise was created 2015-03-29 by sickelina. Question count: 65.
Select questions (65)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • vad finns i en växtcell men inte i en djurcell? kloroplast,vakuol,cellvägg
 • vad är ATP? energirika molekyler
 • var bildas ATP molekylerna? mitokondrien
 • var sker fotosyntesen? kloroplasten
 • var sker cellandingen? mitokondrien
 • vilka ämnen behövs i fotosyntesen? ljus,koldioxid,vatten
 • vilka ämnen bildas i fotosyntesen? socker,syre
 • vilka ämnen behövs i cellandingen? glukos,syre
 • vilka ämnen bildas i cellandingen? koldioxid,vatten,atp
 • vilka faktorer påverkar fotosyntesen? ljusmängd,våglängd,koldioxid,vatten,temperatur
 • vilka två faser ingår i fotosyntesen? ljusreaktion,mörkerreaktion
 • vilken process sker om syre saknas istället för cellandingen? jäsning
 • vad kallas transport från högre mot lägre koncentration? passiv
 • vad kallas transport från lägre mot högre koncentration? aktiv
 • vad är en nukleotid? bas,socker,fosfat i nukleinsyra
 • vilka är basparen i DNA? A-T,C-G
 • vilken är större av DNA och RNA DNA
 • vilken uppgift har mRNA? avläser DNA:s baser
 • vilken uppgift har tRNA? transporterar aminosyror till ribosomens yta
 • vilken uppgift har aminosyrorna? bildar protein
 • vilken uppgift har enzymen? spjälker näringsämnen
 • vilka tre faktorer påverkar enzymen? PH,temperatur,inhibitorer
 • var sker mitosen? i somatiska celler
 • var sker meiosen? i könsceller
 • vilket är kromosomtalet i dottercellerna efter meiosen? 23
 • vilket är kromosomtalet efter mitosen? 46
 • genotyp för recessiv homozygot aa
 • genotyp för heterozygot Aa
 • vad är en intermediär korsning? allelerna är lika starka,avkomman blir en mellanform
 • vad menas med multipla alleler? fler än två alleler av en gen
 • alla organismer är uppbyggda av.. celler
 • celler bygger upp_____? vävnader
 • vävnader bygger upp_______? organ
 • hos en vuxen finns hur många celler? 100 000
 • vakuol innehåller_____? cellsaft
 • semipermeabelt ? halvgenomträngligt
 • anabol är? uppbyggande
 • katabol är? spjälkande
 • monosackarid som bildas vid fotosyntesen? glukos
 • disackarid som finns i mjölk laktos
 • polysackarid som finns i växternas cellväggar? cellulosa
 • reservsocker hos djur glykogen
 • reservsocker hos växter stärkelse
 • exempel på två monosackarider? glukos,fruktos
 • nämn en disackarid och en polysackarid? sackaros,cellulosa
 • var finns kolesterol? i cellmembranet
 • vad menas med essentiell aminosyra? nödvändiga aminosyror i födan
 • syftet med proteinsyntesen? få proteiner till olika vävnader och organ
 • c g
 • g c
 • t a
 • a u
 • vilka 2 sätt kan celler dela sig på mitos,meios
 • meios? reduktionsdelning
 • mitos? vanlig celldelning
 • vad händer i interfasen? celldelningen startar
 • vad händer i profasen? centriolerna rör sig från varandra
 • vad händer i metafasen? kromosomerna lägger sig på rad efter varandra
 • vilka faser finns i mitosen? interfas,profas,metafas,anafas,telofas
 • vilken forskare har med genetik att göra? mendel
 • celler indelas i: somatiskaceller,könsceller
 • kromosomerna består av..? gener
 • varje egenskap påverkas av två stycken___? alleler
 • vad är genotyp? allelkombinationer
 • vad är fenotyp? hur allelerna tar sig uttryck

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/sakrans-cellbiologi-kurs-2.4464798.html

Share