Scene 3 - Set 2 Text 3 - Cathy Cassidy: Lucky Star

The exercise was created 2023-09-20 by sumala. Question count: 80.
Select questions (80)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • född born
 • författare author
 • konst art
 • tidskriftsredaktör magazine editor
 • lägenhet flat
 • arg mad
 • just nu right now
 • all orsak att vara every right to be
 • rättighet; rätt right
 • synnerligen, verkligen really
 • ni skulle bli så upprörda you'd get so upset
 • lite målarfärg about a little bit of paint
 • uppenbarligen obviously
 • ens, till och med even
 • förutom except
 • ärligt talat honestly
 • vid gymnastiksalen by the gym
 • skulle behöva piffas upp lite could do with brightening up
 • jag antar, antagligen I guess
 • ni föredrar att den där väggen ska var grå you prefer that wall to be grey
 • spiral spiral
 • regnbåge rainbow
 • spruta, spreja, sprejmåla spray
 • över allt all over it
 • medge admit
 • skriva writing
 • inhiberad, inställd cancelled
 • tills vidare until further notice
 • intelligent, smart, slug clever
 • fastän even though
 • verka seem
 • , på den tiden at the time
 • som en ursäkt as an excuse
 • raka vägen hem right on home
 • rättstavning spelling
 • en gång för mycket one time too many
 • alltför bra too good
 • avslöjade för er tipped you off
 • här: den skyldiga to blame
 • lära sig en läxa, ta lärdom av learn one's lesson
 • socialarbetare social worker
 • trassla till det för sig mess up
 • bli klokare wise up
 • gottgöra make amends
 • i annat fall or else
 • karriär career
 • är förlorad will be down the pan
 • här: hela grejen whole lot
 • emulsionsfärg emulsion paint
 • här: är igen is back to being
 • enfärgad plain
 • tråkig, ovass, trubbig dull
 • bräcklig, skör crumbly
 • förutom att jag är relegerad except for being excluded
 • under den närmaste tiden any time soon
 • hink, ämbar bucket
 • förmodligen most likely
 • ha rätt have a point
 • ändå, oberoende, i vilket fall som helst anyway
 • vända ett nytt blad turn a new leaf
 • märka, tagga tag
 • om inte unless
 • försummad neglected
 • uppiffning livening up
 • tillstånd permission
 • regering government
 • öva på, arbeta på, träna work on
 • allvarligt, verkligt, på allvar seriously
 • under, förundran, undra, fundera wonder
 • hur det är möjligt how come
 • stavningskotroll spell-check
 • sådant där stuff like that
 • spela roll, ha betydelse, stoff, material, fråga matter
 • Green Vale skolan Green Vale Comprehensive
 • hänger i vågskålen is hanging in the balance
 • tala om, tal, diskussion talk
 • häromdagen the other day
 • budskapet gick nog hem I was taking it all in
 • mönsterelev model pupil
 • från och med nu from now on

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/scene-3-set-2-text-3-cathy-cassidy-lucky-star.11677332.html

Share