Secrets

The exercise was created 2020-08-31 by alvin03an. Question count: 94.
Select questions (94)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • great-aunt fars faster
 • A levels studenten
 • absent borta, frånvarande
 • threshold tröskel
 • edge maka (flytta)
 • crucifix krucifix
 • chorus on fortsätta att läsa i kör
 • That's the pet så där ja
 • dentures löständer
 • crescent smal strimma
 • Hail Mary full of grace Hell, dig, Maria, full av nåd
 • guttural från strupen
 • intolerable outhärdlig
 • dignity värdighet
 • landing trappavsats
 • cut-glass kristall
 • scroll rulla ihop
 • cameo ring kaméring
 • locket medaljong
 • translucent halvt genomskinlig
 • indistinct otydlig
 • extract utdrag
 • Persuasion Övertalning
 • Great Expectations Lysande utsikter
 • inquisitive frågvis
 • dip pen bläckpenna
 • bureau-bookcase sekretär med bokhylla
 • wallet of keys nyckelpåse
 • metal shearing metallgnisslande
 • flap klaff
 • dog-ear bli sliten, få hundöron
 • pigeon-hole fack
 • bulge bukta, svälla
 • batch bunt
 • cash-book kassabok
 • torchlight procession fackeltåg
 • jerky ryckig
 • fade blekna
 • chimney-sweep sotare
 • bundle knippe
 • morning-room vardagsrum
 • orchard fruktträdgård
 • rattle slammer, oväsen
 • gush strömma ut
 • spout pip
 • jet stråle
 • peel off lossna
 • saucer tefat
 • flourishing snirklig
 • harsh sträng, skarp
 • misty otydlig
 • arched välvd
 • snap kort, bild
 • fit ryck, anfall
 • drawer låda
 • sideboard skänk
 • paper scrap pappersbit
 • Devotions bön
 • ease into lirka i
 • gravelled driveway grusinfart
 • screech gnissla
 • brittle skör
 • wad bunt
 • frail skör, tunn
 • heart-rending hjärtslitande, hjärtskärande
 • paragraph stycke
 • scribble rafsa ned
 • crease veck
 • nape of one's neck nacke
 • hollow sänka, dal
 • savor njuta av
 • muck smörja, skit
 • went with fick av
 • texture yta, struktur
 • sensation känsel
 • distinguish skilja
 • slate skiffer
 • thaw töväder
 • sheer rena rama
 • glare blända
 • carnage blodbad, slakt
 • crumple skrynkla sig
 • fit passa
 • snap gå av, brista
 • scatter sprida ut, strö ut
 • brass mässingslås
 • struck slå
 • sting bränna, svida
 • hiss väsa
 • study arbetsrum
 • poker eldgaffel
 • spark gnista
 • the crook of one's arm armvecket
 • maiden ogift

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/secrets.9878392.html

Share