Skills 6 - Chapter 6

The exercise was created 2022-11-07 by Gabriel_Kul. Question count: 40.
Select questions (40)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • coming to a close närma sig sitt slut
 • visit besöka
 • art konst
 • art exhibition konstutställning
 • gallery galleri
 • print tryck, kopior
 • painting målning, tavla
 • ancient uråldrig
 • he adds tillägger han
 • whisper viska
 • imagine tänk dig
 • the beginning i början
 • decade årtionde ELLER decennium
 • century århundrade ELLER sekel
 • millenium årtusende ELLER millenium
 • admire beundra
 • thick tjocka
 • eyebrows ögonbryn
 • portraits porträtt
 • self-portrait självporträtt
 • field fält
 • invented uppfann
 • instead i stället
 • everything goes black allting slocknar
 • watercolours akvareller
 • vivid livfulla, levande
 • dizzy snurrig, yr
 • faint svimma
 • luckily lyckligtvis
 • caught fångade
 • I wonder jag undrar
 • melting clocks smältande klockor
 • disappear försvinna
 • wobbly ostadig
 • unrea overklig
 • inspiring inspirerande
 • the 20th century 1900-talet
 • the 21st century 2000-talet
 • Time flies Tiden går fort
 • Better late than never Bättre sent än aldrig

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/skills-6-chapter-6.11242061.html

Share