Sociologiska förklaringsmodeller

The exercise was created 2019-04-15 by susanmehanna. Question count: 7.
Select questions (7)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

  • Social struktur/Samhällsstruktur Detta begrepp kan definieras som en slags ordning eller ett ”mönster” i samhället och bemöts av människan som en slags ”färdig ordning”.
  • Normer Regler för hur man bör bete sig i samhället och gäller alla människor inom ett visst samhälle.
  • Makroteori Förklarar samhället utifrån ett övergripande synsätt. Man ser alltså samhället ovanifrån där människor klassificeras utifrån olika sociala kategorier som exempelvis kön, etnicitet och klass (
  • Mikroteori Har aktören och dess egna val som utgångspunkt, men även detaljer i samhället
  • Sociala institutioner Så som samhället kan uppfattas. Det de flesta människorna ”följer”, i detta fall var det dom asfalterade gångarna som det flesta följde.
  • Avvikande beteende Följer inte normerna. Exempelvis går i blomrabatter istället för att gå på asfalterade vägar
  • Social identitet En persons sätt att identifiera sig själv. Detta är viktigt för alla individer då alla människor har rätt till att uppskatta sig själva på det sätt dom vill bli identifierade på

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/sociologiska-forklaringsmodeller.9037534.html

Share