spanskafraser

The exercise was created 2016-02-01 by lisa_bendall. Question count: 21.
Select questions (21)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • para empezar till att börja med
 • se dice que det sägs att
 • en general i allmänhet
 • en muchos casos i många fall
 • es decir d.v.s
 • además dessutom
 • en particular i synnerhet
 • tienes razón du har rätt
 • pienso lo mismo que jag tror samma som
 • yo creo no es así jag tror inte det är så
 • no comparto esa opinión jag delar inte denna uppfattning
 • yo creo que jag tror att
 • en mi opinión enligt min åsikt
 • al contrario tvärtom
 • sin embargo emellertid
 • es posible que det är möjligt att
 • si existiera om det finns
 • es posible que sí, pero det är möjligt ja, men
 • tal vez tengas razón kanske du har rätt
 • para terminar för att avsluta
 • el fin slutet

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/spanskafraser.5728050.html

Share