Spotlight 7 Unit 3

The exercise was created 2021-01-11 by heli_opena. Question count: 80.
Select questions (80)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • alakoulu elementary school
 • luokka-aste a grade
 • yläkoulu ja lukio high school
 • alakoulu primary school
 • yläkoulu ja lukio secondary school
 • esikoulu preschool
 • perusopetus basic education
 • yläkoulu lower secondary
 • järjestelmä a system
 • Yhdysvallat the United States of America
 • kaupunki a town
 • suomalainen a Finn
 • on ollut has been
 • kuukausi a month
 • koska because
 • oppilas, opiskelija a student
 • on pitänyt puheen has given a talk
 • luokkakaveri a classmate
 • on selittänyt has explained
 • kouluaine a school subject
 • sääntö a rule
 • lukujärjestys a schedule
 • kysymys a question
 • tapa a way
 • meillä on ollut we've had
 • keskustelu discussion
 • luokka a class
 • tehdä kotitehtävät do homework
 • ovatko he olleet have they been
 • vaativa demanding
 • koe a test
 • enimmäkseen mostly
 • monivalinta multiple-choice
 • en ole kirjoittanut I haven't written
 • excellent erinomainen
 • miksi how come
 • olen käyttänyt I've used
 • tietysti of course
 • olemme puhuneet we have spoken
 • oletko opiskellut have you studied
 • opiskella study
 • kieli a language
 • ranskan kieli French
 • saksan kieli German
 • oppia, opiskella learn
 • tärkeä important
 • olen aloittanut I've started
 • espanjan kieli Spanish
 • oppitunti a lesson
 • oletko lukenut have you read
 • sata a hundred
 • en ole laskenut I haven't counted
 • viime aikoina lately
 • minulla ei ole ollut I haven't had
 • kiireinen busy
 • koulun kerhotoiminta after-school activities
 • Mitä olet aloittanut? What have you taken up?
 • minusta on tullut I've become
 • olen liittynyt I've joined
 • koripallo a basketball
 • joukkue a team
 • ystävällinen friendly
 • kannustava supportive
 • kaivata miss
 • rento relaxed
 • esimerkiksi for example
 • kutsua call
 • etunimi a first name
 • kirjallinen lupa written permission
 • välitunti, tauko a break
 • kuulostaa sound
 • rento laid-back
 • olet kertonut you've told
 • mielenkiintoinen interesting
 • loma a vacation
 • koska since
 • dokumenttikamera a document camera
 • valkotaulu a whiteboard
 • liitutaulu a blackboard
 • ilmoitustaulu a notice board

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/spotlight-7-unit-3.10201938.html

Share

Advertisements