spotlight 8: u8

The exercise was created 2020-04-29 by Hakkarikm. Question count: 34.
Select questions (34)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • it is difficult to speak Swedish onko vaikeaa puhua ruotsia
 • do you mind speaking German haittaako sinua saksan puhuminen
 • let me love you anna minun rakastaa sinua
 • I fancy studying English tykkään puhua englantia
 • I disagree olen eri mieltä
 • might brand voivat leimata
 • straighten suoristaa
 • curl kihartaa
 • the sales alennusmyynnit
 • I paid 30 dollars for them maksoin 30 dollaria niistä
 • repaint uudelleen maalata
 • rewrite uudelleen kirjoittaa
 • a flea market kirpputori
 • tune up tuunata
 • save säästää
 • recycle kierrättää
 • environment ympäristö
 • wear pitää yllä
 • it got broken se rikkoutui
 • in the street kadulla
 • spring sales kevät alet
 • stop complaining lakkaa valittamasta
 • Are you out of your mind? Oletko järjiltäsi?
 • for Christmas presents joululahjoiksi
 • a cheap pair of gloves halvat hanskat
 • listen to yourself kuuntele itseäsi
 • let's drop it vaihdetaan puheenaihetta
 • some things wear out jotkin asiat kuluvat
 • did you get it in the sales? ostitko sen alesta?
 • I fancy having a veggy pizza. Mieleni tekee kasvispitsaa.
 • Barbara picked up the local newspaper. Barbara poimi paikallislehden.
 • earn a lot of money ansaita paljon
 • share things with the siblings jakaa asioita sisarusten kanssa
 • buy fair-trade products ostaa reilun kaupan tuotteita

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/spotlight-8-u8.7306285.html

Share