spotlight 9: u5 u6

The exercise was created 2017-05-03 by Hakkarikm. Question count: 39.
Select questions (39)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • protect suojella
 • solution ratkaisu
 • less pollution vähemmän saasteita
 • flood tulva
 • earthquake maanjäristys
 • climate change ilmastonmuutos
 • nuclear waste ydinjäte
 • environment ympäristö
 • a few questions muutamia kysymyksiä
 • little time vain vähän aikaa
 • appreciate arvostaa
 • take for granted pitää itsestään selvänä
 • surroundings ympäristö
 • a plot juoni
 • an author kirjailija
 • a sculptor kuvanveistäjä
 • a paperback pokkari
 • culture kulttuuri
 • vegetation kasvillisuus
 • footprints jalanjäljet
 • it's my responsibility se on minun vastuullani
 • pureness puhtaus
 • only a few vain muutama
 • not enough ei tarpeeksi
 • canopy latvuskerros
 • insects hyönteiset
 • steamy kuumankostea
 • poisonous myrkyllisiä
 • a sloth laiskiainen
 • humming bird kolibri
 • literature kirjallisuus
 • a play näytelmä
 • an audience yleisö
 • perform esiintyä
 • compose säveltää
 • harm vahingoittaa
 • disturb häiritä
 • endangered species uhanalaiset lajit
 • nursery rhymes lorut

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/spotlight-9-u5-u6.7307501.html

Share